Közgyűlés - 2020.

MEGHÍVÓ

A Békéscsabai Előre Úszó Klub elnöksége ezúton meghívja Önt a Sportegyesület közgyűlésére.

A közgyűlés helye: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium (Békéscsaba, Luther u. 1.)

A közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 9. 17:00 óra.

Napirendi pontok:

1. A 2019. évi mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés, felügyelő bizottság beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.

2. A 2020. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

Határozatképtelenség esetén az elnökség a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyszínen 2020. szeptember 9. 17:10 órára hívja össze, amely a fenti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Békéscsaba, 2020. július 27.

Kutyej Pál elnök

2019_terv_teny_2020_terv.pdf

beszamolo_kozhasznusgagi_jelentes.pdf

szakmai_beszamolo_2019-rol_20200703.pdf

feb_jelentes_2019-rol.pdf

 

Címke: