Közgyűlés - 2019. május 10

MEGHÍVÓ

A Békéscsabai Előre Úszó Klub elnöksége ezúton meghívja Önt a sportegyesület közgyűlésére.

A közgyűlés helye: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium (Békéscsaba, Luther u. 1.) A közgyűlés időpontja: 2019. május 9. 17:00 óra.

Napirendi pontok:

1. A 2018. évi mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés, felügyelő bizottság beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.

2. A 2019. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása.

3. Alapszabály módosítása.

4. Egyéb.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnökség a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyszínen 2019. május hó 9. 17:10 órára hívja össze, amely a fenti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Békéscsaba, 2019. április 9.

Kutyej Pál elnök

Címke: